Get Adobe Flash player

Energimerking

energibilde

Energimerking av boliger kan sammenlignes med NAF og EU-kontroll. Jobben går ut på å måle og analysere hver enkelt bolig og gi den et energimerke etter en skala fra A som er best til G som er svakest. Karakteren er den samlede vurderingen av boligen og er basert på beregnet antall kilowatt-timer som trengs per kvadratmeter for normal bruk.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som bor der bruker boligen. Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. 

Alle boliger som skal selges eller leies ut og som er større enn 50 kvadratmeter skal være energimerket.

Boligeier har anledning til å gjøre dette selv, dette passer kun for nye boliger eller gamle boliger som det ikke er gjort endringer på. Energimerking utført av profesjonell og uavhengig fagmann gir det mest presise og pålitelige resultatet. Ved salg eller utleie vil en slik måling være mer troverdig enn egne anslag.

 

For folk uten byggeteknisk kunnskap kan det være vanskelig å fylle ut attesten selv. En forenklet utfylling kan bety at boligen blir kategorisert i en dårligere energiklasse enn det den faktisk er. Det får betydning for verdien.  

Erfaringer fra Nederland viser at prisforskjellen på boliger med kategori A kontra kategori C tilsvarer 3 til 5 %. For en bolig som prises til 2 millioner kroner, kan altså en god energiscore bety en verdiøkning på opptil 100 000 kroner.

 

Hvorfor velge en godkjent takstmann til energimerking?

 

* Objektiv tredjepart

* Profesjonell energimerking gir riktig verdi på boligen

* Omfattende tiltaksliste utført av fagmann

* Et verktøy for å vurdere kost/nytte tiltak for energisparing

* Trygghet for selger og troverdighet for kjøper

* Korrekt energimerking

 

Du kan lese mer tema her.

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!