Get Adobe Flash player

Skjønn

Ved skadeskjønn oppnevnes en takstmann av skadelidte og en takstmann av forsikringsselskapet. Ved store skader (næringsbygg, bedrifter) kan det bli avholdt flere skjønn innenfor samme skadeobjekt, hvor ett skjønn f. eks. omhandler bygningen, et annet skjønn omhandler maskiner og driftsløsøre. Det kan også skjønnes over avbruddstap. 

 

Selve skjønnssettingen administreres som regel av en representant for forsikringsselskapet. Takstmennene får under skjønnssettingen konkrete oppgaver som skal løses i fellesskap. De utfører også de rekonstruksjoner, oppmålinger, undersøkelser og beregninger / kalkyler som er nødvendig for å svare på de spørsmål som ønskes avklart ved skjønnet. Takstmennenes skjønnsresultat danner grunnlag for det økonomiske oppgjøret etter en skade. Resultatet av et skjønn er bindende for partene. Det stilles spesielle krav til habilitet ved utførelse av skadeskjønn.

 
 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!