Get Adobe Flash player

Andre oppdrag

Andre oppdrag, vurderinger og verdiberegninger vedr. fast eiendom.
Vurdering av feil og mangler ved eiendomsoverdragelser, håndverksarbeid, etc.
Oppdrag for rettsvesenet.
Forhåndstakster
Tomtetaksering
Forhåndskalkyler av tilbygg, påbygg, ombygging, etc.
Økonomisk kontroll og annen bistand i byggesak.

For alle disse oppdragstypene bør det gjøres nærmere avtale for mandat:
* Hva oppdraget dreier seg om.
* Hva man ønsker utført.
* Hvilket produkt avtalen skal lede til (befaring, dokument, rapport, kalkyle, dokumentasjon, sakkyndig vitne, etc.).

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!