Get Adobe Flash player

Gode råd og tips

Vet du at...
Har du bestilt en tilstandsrapport og en tiltaksrapport på din eiendom, kan det være lurt å oppdatere denne etter f.eks. 5 år for å se hvordan tilstanden og behovet for vedlikehold har forandret seg. Den tidligere rapporten legges da til grunn, -hvilket betyr en ny gjennomgang til noe redusert pris. Forholdene og prisen må vurderes og diskuteres i hvert enkelt tilfelle.
Rapportene kan være et godt hjelpemiddel for å vurdere og prioritere vedlikeholdet.

 

Vet du at...
Avhendingsloven ble innført i 1993. Denne loven regulerer omsetningen av fast eiendom, og har bestemmelser som kan få alvorlige konsekvenser for selger. Bestemmelsene går i korte trekk ut på at selger har økonomisk ansvar for skjulte feil og mangler i 5 år etter overdragelsen. Dette fratar imidlertid ikke kjøper for undersøkelsesplikt etter oppfordring fra selger. Det kan vanskelig fremmes krav om feil som en kjøper åpenbart bør oppdage ved en visning. Den beste sikkerhet får både kjøper og selger ved å bestille en tilstandsrapport eller en boligsalgsrapport fra en nøytral fagmann på området. Rapporten vil forebygge konflikter, ved at kjøper får gode og riktige opplysninger om eiendommen.

 

Vet du at...
Dersom du skal selge boligen, kan det være en fordel å tegne en eierskifteforsikring gjennom eiendomsmegler.
Hvis du på forhånd har bestilt en tilstandsrapport eller boligsalgsrapport gir Protektor Forsikring 20 % rabatt på premien.

 

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen.

 

Vet du at...
Ved taksering av eiendommen i forbindelse med refinansiering av lån for å oppnå lavere rente, kan kostnaden til takstmannen trekkes fra på selvangivelsen.

 

Vet du at...
I forbindelse med takst av landbrukseiendom, er honoraret til takstmannen fradragsberettiget, dersom det ikke handler om et skattefritt salg.
Betingelser for skattefritt salg er:
* Du må ha eid eiendommen i minst 10 år.
* Du må ha bodd på eiendommen minst ett år, av de siste 2 år.
* Eiendommen selges i den nærmeste familien til maksimum 75 % av takstverdien.
Merverdiavgiften på taksthonoraret er fradragsberettiget.

 

Vet du at...
"som den er" klausulen benyttes stadig oftere i kjøpekontrakter. Hvis denne klausulen benyttes, har du som kjøper reduserte rettigheter. Kjøperen overtar på denne måten noe av risikoen for skjulte feil og mangler. Hvorfor godta det…?

Vet du at...
Dersom du har bygd nytt hus, eller gjort store endringer ved hjelp av innleide håndverkere, kan det være ønskelig med en gjennomgang av utførelsen. Gjennomgangen kan gjøres umiddelbart etter at arbeidet er utført, eller som en forberedelse for ettårsbefaringen. Jeg kan som uavhengig part bistå ved gjennomgangen, og levere skriftlig rapport om eventuelle avvik som bør rettes.

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!